Advies en scholing AED gebruik

Snel AED is de eerste onafhankelijke AED adviseur. Mario Snel is een ambulanceverpleegkundige en HBO-arts. Met een ruime ervaring in het uitvoeren van reanimatie’ s en het verzorgen van reanimatie onderwijs.

Snel AED verzorgt een compleet pakket vanaf de inventarisatie van de AED behoefte tot de begeleiding bij de aanschaf en het verzorgen van de AED scholing. Daarnaast is het uitvoeren van AED onderhoudt en het periodiek keuren ook een van de taakgebieden. Wij werken samen met diverse AED leveranciers en geven ook vaak in opdracht van de leverancier AED les

Snel AED

Ruim 25 jaar ervaring in het lesgeven in reanimatie met AED cursussen

AED Advies en onderhoud

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

Reanimatie en AED cursus

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

AED verkoop

Experience the fusion of imagination and expertise with Études Architectural Solutions.

An array of resources

Our comprehensive suite of professional services caters to a diverse clientele, ranging from homeowners to commercial developers.

Études Architect App

  • Collaborate with fellow architects.
  • Showcase your projects.
  • Experience the world of architecture.
Tourist taking photo of a building
Windows of a building in Nuremberg, Germany

Études Newsletter

  • A world of thought-provoking articles.
  • Case studies that celebrate architecture.
  • Exclusive access to design insights.

“Études has saved us thousands of hours of work and has unlocked insights we never thought possible.”

Annie Steiner

CEO, Greenprint